Mogelijkheden voor organisaties

Het World Education Forum wordt gesteund door veel onderwijsorganisaties en bedrijven.
n het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen ook bedrijven ons steunen. 

Veel onderwijsorganisaties steunen ons al waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), The European School Heads Association (ESHA), Onderwijsbond CNV, de werkgeversorganisaties in het onderwijs, de National Association Elementary School Principals en veel anderen.

Onderwijsorganisaties betalen voor hun lidmaatschap geen bijdrage. Wel vragen wij hen het WEF mee te promoten. Als tegenprestatie gaat het WEF een organisatie platform inrichten. Daar kunnen onderwijsoprganisaties elkaar gemakkelijk vinden.

Inschrijfformulier