Teken de petitie voor kinderen uit Syrië

Teken de petitie!!!

Ondergetekende:

Als supporter van het World Education Forum

Constateert
 • Dat er op dit moment meer dan 1,7 miljoen kinderen in Europa sporadisch of geen onderwijs krijgen.
 • Dat (vluchteling)kinderen zonder onderwijs een tikkende tijdbom zijn.
 • Dat zij hieronder nu en in de toekomst aantoonbaar lijden: het  leidt tot groei van criminaliteit, kinderarbeid, vrouwenhandel en economische schade.
 • Dat deze kinderen hier zelf niets aan kunnen doen.
 • Dat deze kinderen een verloren generatie worden. Geen onderwijs, geen toekomst.
Verzoekt:
 • De Nederlandse regering te garanderen dat elk kind op Nederlandse bodem ononderbroken naar school gaat,
 • Dat Nederland zich als lid van de EU inzet om overal in Europa onderwijs voor deze kinderen te garanderen.
 • Dit per direct bespreekbaar te maken in de Nederlandse Tweede Kamer en het  Europese Parlement.
Wij gaan een petitie met 40.000 handtekeningen aanbieden aan de Tweede kamer. Hiermee willen wij de regering dwingen dit probleem op de agenda te zetten. In Nederland en in Brussel.

Niet overtuigd? Lees het verhaal van Abas en Achmed uit Syrië.
 

Teken hier de petitie

Waarom deze petitie?

Abas en Achmed zijn twaalf jaar en komen uit Syrië. Ze moesten vluchten voor hun leven. Ze wonen nu met nog 2.700.000 Syrische vluchtelingen in Turkije. 
 
Ruim de helft van deze vluchtelingen in Turkije is kind. het grootste deel van hen gaat niet naar school. Ze zitten in kampen of bevinden zich in naaiateliers en fabrieken in plaats van in een klaslokaal. Ze werken illegaal, onder zware en soms gevaarlijke omstandigheden. Ze worden uitgebuit en moeten opnieuw overleven. Overleven in een opvangland!
 

Kindervluchtelingen ervaren op jonge leeftijd chronische stress. De gevolgen van deze vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander.
 
In Europa is de situatie ook erg. Bijna twee miljoen kinderen gaan niet naar school in Europa. Zij zwerven op straat en vervelen zich in kampen! De oorlog heeft hen bestolen van hun jeugd. Deze kinderen moeten naar school. Als we niets doen dreigt een verloren generatie en ontnemen we hen de toekomst.

Zo is er ook het verhaal van de tienjarige Jami uit Afghanistan. Jami is pas 10 jaar oud en is al zes maanden onderweg. Hij slaapt in een leegstaande fabriekshal achter het treinstation in Belgrado, op een vuil matras, tussen de ratten. "Het is hier beter dan in Bulgarije," zegt Jami. "Daar werd ik geslagen door de politie.". Meer over Jami lees je in dit artikel van de NOS.

Bron: NOS. http://nos.nl/artikel/2167591-tienjarige-jami-uit-afghanistan-slaapt-tussen-de-ratten-in-servie.html

Opnieuw hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. Hierin lees je: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. Dat zijn mooie woorden maar wat gebeurt er werkelijk?

In Turkije gaan 1.000.000 kindvluchtelingen niet naar school. En in Europa zijn het er zelfs 1.700.000! En niemand weet hoe het is in Libië!

Het World Education Forum (WEF) vindt dit werkelijk ontoelaatbaar. Wat gaan wij doen?
 • Wij gaan een petitie met 40.000 handtekeningen aanbieden aan de Tweede kamer. Hiermee willen wij de regering dwingen dit probleem op de agenda te zetten. In Nederland en in Brussel.
 • Wij verzamelen verhalen die je in het hart raken. Schrijnende misstanden. Raak politici met deze verhalen, zodat ze in actie komen.  Maar ook succesverhalen over kinderen die naar school gaan. Meld jouw verhaal op de website!
 • Wij starten een crowdfunding campagne. Een campagne om World Education Forums in andere landen  te steunen. Zo kunnen ook zij in hun land druk  uitoefenen op politici om er voor te zorgen dat alle kinderen ‘gewoon’ onderwijs krijgen.

Uw bijdrage aan de toekomst van kindvluchtelingen wordt zeer op prijs gesteld. Help mee deze kinderen een kans te geven. Teken de petitie!

Teken de petitie  
 
VincentvanDam-(4).jpg        
   


                   

Vincent van Dam                                       Ton Duif
Voorzitter                                                   Voorzitter
World Education Forum-NL                     Worldeducationforum Global

Mary Kay Sommers video boodschap:
 ABC of Child Labour.
Bekijk hier de film over kinderarbeid. Als kinderen naar school gaan, hoeven ze niet te werken. Steun ons daarom. Je hoeft niet uit je luie stoel, gewoon de petitie tekenen en een bedragje doneren. Elk kind telt!!
 

 

Heb jij een eigen verhaal?